frontpage

تیکیار

مرجع کد

وبلاگ
Review تیر ۱, ۱۴۰۱
مرور مباحث(لینک گیت هاب+تمام تمارین): تمرین کلون قالب از...
HTML/CSS-PHP تیر ۱, ۱۴۰۱
HTML: قالب رزومه ای تمرین Span PHP(لینک گیت هاب+تمام...
JS/Git تیر ۱, ۱۴۰۱
JS(لینک گیت هاب+تمام تمارین)-لینک دمو: تمرین 1 تمرین 2...
Git Revert چیست و نحوه استفاده و تفاوتش با Git Reset تیر ۱, ۱۴۰۱
این مطلب تنها یک تحقیق جهت ارائه تمرین می...

بیشتر